White Narcissus
Everything is good when new, but friendship when old!

កក្កដា
19

dancing-nice.gifdancing-nice.gifdancing-nice.gif

Ciara-Like a Boy

dancer.gifdancer.gifdancer.gif

Advertisements
កក្កដា
15

My favorite new songs

All Good Things: by Nelly Furtado

Say it Right: by Nelly Furtado

កក្កដា
13

KounKhmer, you are so bad to me, you said bad about my dancing  😦

I am gonna kill you 🙂

me-and-kounkhmer.jpg

កក្កដា
08

dancing-nice.gifKiss Medancing-nice.gif

 

 

That is me, dancing 🙂 That is Bong Veyanong

girl-dancing.gifdancing-yanong.gif

កក្កដា
08

MEANING OF KI$$E$

kiss.gif

If a kiss is the language of love, then we have lot of talk about!

METHODS OF LOVE

Kiss on the ear                               “I’m horny”

Kiss on the cheek                           “We’re friends”

Kiss on the hand                             “I adore you”

Kiss on the shoulder                       “I want you”

Kiss on the lips                               “I love you”

Holding hands                                 “We can learn to love each other”

A wink                                           “Let’s get it on”

Slap on the butt                              “Watch out”

Playing with the ear                         “I can’t live without you”

Arms around the waist                    “I love you too much to let go”

Pulling hair on head                         “Tell me you love me”

Looking into each other’s eyes        “Let’s get romantic”

Holding on tight                              “Don’t let go”

kiss-i-love-u.gif

កក្កដា
07

I am feeling very happy today with my new pink clothes 🙂

Hope you all are happy too 🙂

janicka-2.jpg

មិថុនា
04

Nếu đêm nay bạn thấy khó ngủ,hãy
nhớ đến những người vô gia cư không có đến một chiếc giường để nằm
xuống nghỉ ngơi.

Nếu bạn bị kẹt xe, đừng thất
vọng. Trên thế giới này còn có những người mà lái xe là một mơ ước
xa vời.

Nếu bạn có một ngày tệ hại ở cơ
quan, hãy nghĩ đến người đã không có việc làm ba tháng nay.

Nếu bạn thất vọng vì quan hệ với
người bạn yêu đang ngày càng xấu đi, hãy nghĩ đến người chưa từng
biết đến cảm giác yêu và được yêu.

Nếu bạn thấy buồn vì ngày cuối
tuần đã hết,hãy nghĩ đến người phụ nữ ở một nước thuộc thế giới
thứ ba phải làm việc mười hai giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để
kiếm được 9 USD nuôi sống gia đình.

Nếu xe của bạn bị hỏng, bạn phải
đi bộ hàng dặm đường, hãy nghĩ đến những người tàn tật cả đời chỉ
mong ước có một cơ hội được đi bộ như bạn.

Nếu bạn soi gương và thấy một sợi
tóc bạc mới, hãy nghĩ đến bệnh nhân ung thư đang trong quá trình trị
liệu- họ hằng ao ước có một mái tóc để xem xét có sợi tóc bạc nào
hay không.

Nếu bạn thất bại và tự hỏi: cuộc
đời này còn có ý nghĩa gì? Mục đích của ta là gì? Hãy biết ơn, có
những người không thể sống đủ lâu để có cơ hội hỏi những điều như
vậy.

Nếu bạn là nạn nhân của sự nhỏ
nhen, cay độc của người khác, nếu bạn bị lờ đi hay không ược tin
tưởng, hãy nhớ, mọi thứ còn có thể tồ tệ hơn: bạn có thể chính là
những người hẹp hòi, ộc ác đó!

មិថុនា
04

  I HATE YOU

I was fine before you
walked into my life

I hate your hair, your
clothes and your style

I hate your humor, your
voice and your smile

I hate everything that
belongs to you

Because they just remind

me of you

I hate you when you don’t
even care to talk at me

I hate you when you ignore
the stupid me

I hate to see you because
the more I see you, the more I think of you

I hate you when I wake up
in the morning

Because you are the first
thing on my mind

I hate you when I go to
bed at night

Because you are always in
my dreams

I hate you when I’m
feeling lonely

Because I just wish you
were here with me

I hate you when you’re
feeling sad

Because you never share
with me

I hate you when I try to
get close to you

Because you never
understand me

I hate you because no
matter how hard I try

I cannot get you out of my
mind

I hate you because the
truth is that I can’t hate you any more

I hate you because I never
hate you at all

I hate you because you
don’t know how much I love you

But in the end what am I
to you???

មិថុនា
04

Uhm……. I don’t know what must I say to you…..

Now I’m feeling so bad.
I want to be myself, wanna
do everything by myself !
.

I want to shout this sentence loudly and then maybe I’ll be ok,
just I think. But, I can’t. I can’t say nothing. I don’t know why I live in here
now, I want to come back home, want to see and live with my family. I want to
talk more and more, but I can’t open my mouth. What is my unhappy, badly,
unlucky…everything , I want to keep in my heart and my mind. I don’t want to
see anybody feels so sad because of me.

Everybody need someone, I know that and me too. But,
sometime I want to be alone. I want to see me, want to know who am I, what did I
do, what was bad and what was good. When I have some problem, I want to solve by
myself. But, now, I can’t do what I want. I think now I’m existing I’m not
living.

I have my ideas but I can’t do nothing. I think, that I am a bad girl, can’t do nothing for my life.

What can I do now??????

But I know
To live is to fight
I will endeavor, I will to be a different people.

I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna
change the world only for you. All the impossible, I wanna do…

មិថុនា
04

Today is a nice day! I wanted to go out
with my
friend, but he didn’t want to go with me, because he is lazy boy. I felt
so sad
:-(.

Woooooooooooowwww! Now I’m
very happy because I
saw one boy. He’s handsome and his voice is so sweet when he talked to
me. This night, maybe he’ll be in my dream.

Ohhhhh! So nice any way. Uhm… that’s
enough for
today. Now I have to study for an exam in next Tuesday.

Goodnight everybody!

Can you say “Lucky” for me????

Thanks a lot.